Retrovirus (Retroviridae)

Retrovirus

Familj av RNA-virus som infekterar fåglar och däggdjur och kodar enzymet omvänd transkriptas. Familjen innehåller sju släkter: DELTARETROVIRUS; LENTIVIRUS; RETROVIRUS TYP B, DÄGGDJUR; ALPHARETROVIRUS; GAMMARETROVIRUS; RETROVIRUS TYP D; och SPUMAVIRUS. En viktig egenskap hos retrovirusbiologi är syntesen av en DNA-kopia av genuppsättning som är integrerat i cellärt DNA. Efter integration uttrycks det ibland inte men upprätthålls i latent tillstånd (PROVIRUSES).

Förklaring på engelska

Family of RNA viruses that infects birds and mammals and encodes the enzyme reverse transcriptase. The family contains seven genera: DELTARETROVIRUS; LENTIVIRUS; RETROVIRUSES TYPE B, MAMMALIAN; ALPHARETROVIRUS; GAMMARETROVIRUS; RETROVIRUSES TYPE D; and SPUMAVIRUS. A key feature of retrovirus biology is the synthesis of a DNA copy of the genome which is integrated into cellular DNA. After integration it is sometimes not expressed but maintained in a latent state (PROVIRUSES).

Synonym, svenska: Onkovirus; RNA-tumörvirus

Synonym, engelska: Retroviruses; Retrovirus; Type C Oncoviruses; Leukoviruses; Leukovirus; Oncoviruses, Type C; C Oncovirus, Type; C Oncoviruses, Type; Oncovirus, Type C; Type C Oncovirus; Leukemogenic Viruses; Leukemogenic Virus; Virus, Leukemogenic; Viruses, Leukemogenic; Oncornaviruses; Oncornavirus; RNA Tumor Viruses; RNA Tumor Virus; Tumor Virus, RNA; Tumor Viruses, RNA; Virus, RNA Tumor; Viruses, RNA Tumor; Oncovirinae; Oncoviruses; Oncovirus

Svensk term Retrovirus
Synonym på svenska Onkovirus; RNA-tumörvirus
Synonym på engelska Retroviruses; Retrovirus; Type C Oncoviruses; Leukoviruses; Leukovirus; Oncoviruses, Type C; C Oncovirus, Type; C Oncoviruses, Type; Oncovirus, Type C; Type C Oncovirus; Leukemogenic Viruses; Leukemogenic Virus; Virus, Leukemogenic; Viruses, Leukemogenic; Oncornaviruses; Oncornavirus; RNA Tumor Viruses; RNA Tumor Virus; Tumor Virus, RNA; Tumor Viruses, RNA; Virus, RNA Tumor; Viruses, RNA Tumor; Oncovirinae; Oncoviruses; Oncovirus
Engelsk term Retroviridae
MESH ID D012190

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.