Retrovirusproteiner (Retroviridae Proteins)

Retrovirusproteiner

Proteiner i familjen retrovirus. Det oftast förekommande proteinet i familjen är Rous sarkomvirusprotein.

Förklaring på engelska

Proteins from the family Retroviridae. The most frequently encountered member of this family is the Rous sarcoma virus protein.

Synonym, svenska: Retroviridaeproteiner

Synonym, engelska: Proteins, Retroviridae; Leukovirus Proteins; Proteins, Leukovirus; Retrovirus Proteins; Proteins, Retrovirus

Svensk term Retrovirusproteiner
Synonym på svenska Retroviridaeproteiner
Synonym på engelska Proteins, Retroviridae; Leukovirus Proteins; Proteins, Leukovirus; Retrovirus Proteins; Proteins, Retrovirus
Engelsk term Retroviridae Proteins
MESH ID D012191

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.