Reumatisk hjärtsjukdom (Rheumatic Heart Disease)

Reumatisk hjärtsjukdom

Hjärt manifestation av systemiska reumatologiska tillstånd, såsom REUMATISK FEBER. Reumatisk hjärtsjukdom kan involvera någon del av hjärta, oftast hjärtklaffarna och endokardiet.

Förklaring på engelska

Cardiac manifestation of systemic rheumatological conditions, such as RHEUMATIC FEVER. Rheumatic heart disease can involve any part the heart, most often the HEART VALVES and the ENDOCARDIUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disease, Rheumatic Heart; Diseases, Rheumatic Heart; Heart Disease, Rheumatic; Heart Diseases, Rheumatic; Rheumatic Heart Diseases; Bouillaud Disease; Disease, Bouillaud; Bouillaud’s Disease; Bouillauds Disease; Disease, Bouillaud’s

Svensk term Reumatisk hjärtsjukdom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disease, Rheumatic Heart; Diseases, Rheumatic Heart; Heart Disease, Rheumatic; Heart Diseases, Rheumatic; Rheumatic Heart Diseases; Bouillaud Disease; Disease, Bouillaud; Bouillaud’s Disease; Bouillauds Disease; Disease, Bouillaud’s
Engelsk term Rheumatic Heart Disease
MESH ID D012214

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.