Reumatoid knuta (Rheumatoid Nodule)

Reumatoid knuta

Subkutana knölar ses hos 20-30% av ledgångsreumatism patienter. De kan uppstå var som helst på kroppen, men finns oftast över de beniga framträdanden. Nodulerna karakteriseras histologiskt av täta områden av fibrinoidnekros med basofila streck och granuler, omgiven av en palissad av celler, huvudsakligen fibroblaster och histiocyter.

Förklaring på engelska

Subcutaneous nodules seen in 20-30% of rheumatoid arthritis patients. They may arise anywhere on the body, but are most frequently found over the bony prominences. The nodules are characterized histologically by dense areas of fibrinoid necrosis with basophilic streaks and granules, surrounded by a palisade of cells, mainly fibroblasts and histiocytes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nodule, Rheumatoid; Nodules, Rheumatoid; Rheumatoid Nodules; Rheumatoid Nodulosis; Rheumatoid Noduloses

Svensk term Reumatoid knuta
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nodule, Rheumatoid; Nodules, Rheumatoid; Rheumatoid Nodules; Rheumatoid Nodulosis; Rheumatoid Noduloses
Engelsk term Rheumatoid Nodule
MESH ID D012218

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.