Reumatologi (Rheumatology)

Reumatologi

En subspecialitet av invärtesmedicin som handlar om studier av inflammatoriska eller degenerativa processer och metabolisk störning av bindvävsstrukturer som hänför sig till en mängd olika muskuloskeletala störningar, såsom ledinflammation.

Förklaring på engelska

A subspecialty of internal medicine concerned with the study of inflammatory or degenerative processes and metabolic derangement of connective tissue structures which pertain to a variety of musculoskeletal disorders, such as arthritis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Reumatologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rheumatology
MESH ID D012219

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.