Reversibel inlärning (Reversal Learning)

Reversibel inlärning

Varje situation där ett djur eller en människa tränas att reagera differentiellt på två stimuli (t.ex. tillvägagångssätt och undvikande) under belöning- och straffförhållanden och därefter tränas under omvända belöningsvärden (dvs. det tillvägagångssätt som tidigare belönades straffas och vice versa).

Förklaring på engelska

Any situation where an animal or human is trained to respond differentially to two stimuli (e.g., approach and avoidance) under reward and punishment conditions and subsequently trained under reversed reward values (i.e., the approach which was previously rewarded is punished and vice versa).

Synonym, svenska: Inlärning genom straff och belöning

Synonym, engelska: Learning, Reversal; Learnings, Reversal; Reversal Learnings

Svensk term Reversibel inlärning
Synonym på svenska Inlärning genom straff och belöning
Synonym på engelska Learning, Reversal; Learnings, Reversal; Reversal Learnings
Engelsk term Reversal Learning
MESH ID D012193

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.