Reversibel sterilisering (Sterilization Reversal)

Reversibel sterilisering

Förfaranden för att vända effekten av REPRODUKTIV STERILISERING och för att återfå fertilitet. Reverseringsmetoder inkluderar de som används för att återställa flödet i ÄGGLEDAREN eller VAS DEFERENS.

Förklaring på engelska

Procedures to reverse the effect of REPRODUCTIVE STERILIZATION and to regain fertility. Reversal procedures include those used to restore the flow in the FALLOPIAN TUBE or the VAS DEFERENS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sterilization Reversals; Fallopian Tube Reanastomosis; Fallopian Tube Reanastomoses; Reanastomoses, Fallopian Tube; Reanastomosis, Fallopian Tube; Tubal Reanastomosis; Reanastomoses, Tubal; Reanastomosis, Tubal; Tubal Reanastomoses; Vas Deferens Reanastomosis; Reanastomoses, Vas Deferens; Reanastomosis, Vas Deferens; Vas Deferens Reanastomoses; Vas Reanastomosis

Svensk term Reversibel sterilisering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sterilization Reversals; Fallopian Tube Reanastomosis; Fallopian Tube Reanastomoses; Reanastomoses, Fallopian Tube; Reanastomosis, Fallopian Tube; Tubal Reanastomosis; Reanastomoses, Tubal; Reanastomosis, Tubal; Tubal Reanastomoses; Vas Deferens Reanastomosis; Reanastomoses, Vas Deferens; Reanastomosis, Vas Deferens; Vas Deferens Reanastomoses; Vas Reanastomosis
Engelsk term Sterilization Reversal
MESH ID D013243

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.