Reverstranskriptashämmare (Reverse Transcriptase Inhibitors)

Reverstranskriptashämmare

Hämmare av omvänt transkriptas (RNA-DIRECTED DNA POLYMERASE), ett enzym som syntetiserar DNA på en RNA-mall.

Förklaring på engelska

Inhibitors of reverse transcriptase (RNA-DIRECTED DNA POLYMERASE), an enzyme that synthesizes DNA on an RNA template.

Synonym, svenska: Omvänt transkriptashämmare; Reverstranskriptasinhibitorer

Synonym, engelska: Inhibitors, Reverse Transcriptase; Reverse Transcriptase Inhibitor; Inhibitor, Reverse Transcriptase; Transcriptase Inhibitor, Reverse

Svensk term Reverstranskriptashämmare
Synonym på svenska Omvänt transkriptashämmare; Reverstranskriptasinhibitorer
Synonym på engelska Inhibitors, Reverse Transcriptase; Reverse Transcriptase Inhibitor; Inhibitor, Reverse Transcriptase; Transcriptase Inhibitor, Reverse
Engelsk term Reverse Transcriptase Inhibitors
MESH ID D018894

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.