Revir (Territoriality)

Revir

Beteende för att försvara ett område mot en annan individ eller individer främst av samma art.

Förklaring på engelska

Behavior in defense of an area against another individual or individuals primarily of the same species.

Synonym, svenska: Territorialitet

Synonym, engelska: Territorialities

Svensk term Revir
Synonym på svenska Territorialitet
Synonym på engelska Territorialities
Engelsk term Territoriality
MESH ID D013731

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.