Reyes syndrom (Reye Syndrome)

Reyes syndrom

En blankett [publikationstyp] av encefalopati med fettinfiltration av LEVERN, kännetecknad av hjärnödem och kräkningar som snabbt kan utvecklas till ANFALL; KOMA; och DÖD. Det orsakas av en generaliserad förlust av mitokondriell funktion som leder till störningar i fettsyra och karnitin ämnesomsättning.

Förklaring på engelska

A form of encephalopathy with fatty infiltration of the LIVER, characterized by brain EDEMA and VOMITING that may rapidly progress to SEIZURES; COMA; and DEATH. It is caused by a generalized loss of mitochondrial function leading to disturbances in fatty acid and CARNITINE metabolism.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Reye-Johnson Syndrome; Reye Johnson Syndrome; Fatty Liver with Encephalopathy; Reye’s Syndrome; Reye Syndrome, Adult; Adult Reye Syndrome; Reye’s Syndrome, Adult; Adult Reye’s Syndrome; Reye-Like Syndrome; Reye Like Syndrome; Reye’s-Like Syndrome; Reye’s Like Syndrome

Svensk term Reyes syndrom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Reye-Johnson Syndrome; Reye Johnson Syndrome; Fatty Liver with Encephalopathy; Reye’s Syndrome; Reye Syndrome, Adult; Adult Reye Syndrome; Reye’s Syndrome, Adult; Adult Reye’s Syndrome; Reye-Like Syndrome; Reye Like Syndrome; Reye’s-Like Syndrome; Reye’s Like Syndrome
Engelsk term Reye Syndrome
MESH ID D012202

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.