Rh-isoimmunisering (Rh Isoimmunization)

Rh-isoimmunisering

Processen genom vilken fostrets Rh+erytrocyter kommer in i cirkulationen av en Rh- mor, vilket får henne att producera IMMUNOGLOBULIN G-antikroppar, som kan korsa moderkaka och förstöra röda blodkroppar hos Rh+-foster. Rh-isoimmunisering kan också orsakas av BLODTRANSFUSION med felaktigt blod.

Förklaring på engelska

The process by which fetal Rh+ erythrocytes enter the circulation of an Rh- mother, causing her to produce IMMUNOGLOBULIN G antibodies, which can cross the placenta and destroy the erythrocytes of Rh+ fetuses. Rh isoimmunization can also be caused by BLOOD TRANSFUSION with mismatched blood.

Synonym, svenska: Rh-sensibilisering

Synonym, engelska: Isoimmunization, Rh; Isoimmunizations, Rh; Rh Isoimmunizations; Isoimmunization, Rhesus; Isoimmunizations, Rhesus; Rhesus Isoimmunization; Rhesus Isoimmunizations; Rh Sensitization; Rh Sensitizations; Sensitization, Rh; Sensitizations, Rh

Svensk term Rh-isoimmunisering
Synonym på svenska Rh-sensibilisering
Synonym på engelska Isoimmunization, Rh; Isoimmunizations, Rh; Rh Isoimmunizations; Isoimmunization, Rhesus; Isoimmunizations, Rhesus; Rhesus Isoimmunization; Rhesus Isoimmunizations; Rh Sensitization; Rh Sensitizations; Sensitization, Rh; Sensitizations, Rh
Engelsk term Rh Isoimmunization
MESH ID D012203

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.