Rhabdoviridae (Rhabdoviridae)

Rhabdoviridae

En familj av kulformade virus av ordningen MONONEGAVIRALES, infekterar ryggradsdjur, leddjur, protozoer och växter. Släkten inkluderar VESICULOVIRUS; LYSSAVIRUS; EPHEMEROVIRUS; NOVIRHABDOVIRUS; Cytorhabdovirus; och Nucleorhabdovirus.

Förklaring på engelska

A family of bullet-shaped viruses of the order MONONEGAVIRALES, infecting vertebrates, arthropods, protozoa, and plants. Genera include VESICULOVIRUS; LYSSAVIRUS; EPHEMEROVIRUS; NOVIRHABDOVIRUS; Cytorhabdovirus; and Nucleorhabdovirus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rhabdoviruses; Rhabdovirus; Varicosavirus; Varicosaviruses

Svensk term Rhabdoviridae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rhabdoviruses; Rhabdovirus; Varicosavirus; Varicosaviruses
Engelsk term Rhabdoviridae
MESH ID D012209

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.