Rhenium (Rhenium)

Rhenium

En metall, atomnummer 75, atomvikt 186.207, symbol Re.

Förklaring på engelska

A metal, atomic number 75, atomic weight 186.207, symbol Re.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rhenium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rhenium
MESH ID D012211

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.