Rhinovirus (Rhinovirus)

Rhinovirus

Ett släkte av PICORNAVIRIDAE som främst bor i luftvägarna hos däggdjursvärdar. Den innehåller över 100 mänskliga serotyper associerade med VANLIG FÖRKYLNING.

Förklaring på engelska

A genus of PICORNAVIRIDAE inhabiting primarily the respiratory tract of mammalian hosts. It includes over 100 human serotypes associated with the COMMON COLD.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rhinoviruses; Common Cold Virus; Cold Virus, Common; Cold Viruses, Common; Common Cold Viruses; Coryza Viruses; Coryza Virus

Svensk term Rhinovirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rhinoviruses; Common Cold Virus; Cold Virus, Common; Cold Viruses, Common; Common Cold Viruses; Coryza Viruses; Coryza Virus
Engelsk term Rhinovirus
MESH ID D012229

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.