Rhizobium (Rhizobium)

Rhizobium

Ett släkte av gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier som aktiverar PLANT ROT NODULATION i baljväxter. Medlemmar av detta släkt är kvävefixerande och vanliga jordinvånare.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, aerobic, rod-shaped bacteria that activate PLANT ROOT NODULATION in leguminous plants. Members of this genus are nitrogen-fixing and common soil inhabitants.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rhizobium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rhizobium
MESH ID D012231

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.