Rhode Island (Rhode Island)

Rhode Island

Stat avgränsat av Massachusetts, Atlanten, och Connecticut. Huvudstaden är Providence.

Förklaring på engelska

State bounded by Massachusetts, the Atlantic Ocean, and Connecticut. The capital is Providence.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rhode Island
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rhode Island
MESH ID D012237

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.