Rhodium (Rhodium)

Rhodium

En hård och sällsynt metall av platinagruppen, atomnummer 45, atomvikt 102.905, symbol Rh.

Förklaring på engelska

A hard and rare metal of the platinum group, atomic number 45, atomic weight 102.905, symbol Rh.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rhodium-103; Rhodium 103

Svensk term Rhodium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rhodium-103; Rhodium 103
Engelsk term Rhodium
MESH ID D012238

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.