Rhodobacter sphaeroides (Rhodobacter sphaeroides)

Rhodobacter sphaeroides

Sfäriska fototrofiska bakterier som finns i lera och stillastående vatten utsätts för ljus.

Förklaring på engelska

Spherical phototrophic bacteria found in mud and stagnant water exposed to light.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rhodopseudomonas sphaeroides; Rhodobacter spheroides; Rhodopseudomonas spheroides

Svensk term Rhodobacter sphaeroides
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rhodopseudomonas sphaeroides; Rhodobacter spheroides; Rhodopseudomonas spheroides
Engelsk term Rhodobacter sphaeroides
MESH ID D012242

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.