Rhodocyclaceae (Rhodocyclaceae)

Rhodocyclaceae

En familj av gramnegativa bakterier i ordningen Rhodocyclales, klass BETAPROTEOBAKTERIER. Den innehåller många släkter som tidigare tilldelats familj PSEUDOMONADACEAE.

Förklaring på engelska

A family of gram-negative bacteria in the order Rhodocyclales, class BETAPROTEOBACTERIA. It includes many genera previously assigned to the family PSEUDOMONADACEAE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rhodocyclus

Svensk term Rhodocyclaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rhodocyclus
Engelsk term Rhodocyclaceae
MESH ID D043362

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.