Rhodopseudomonas (Rhodopseudomonas)

Rhodopseudomonas

Ett släkte av gramnegativa, stavformade, fototrofa bakterier som finns i vattenmiljöer. Interna fotosyntetiska membran är närvarande som lameller som ligger bakom det cytoplasmiska membranet.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, rod-shaped, phototrophic bacteria found in aquatic environments. Internal photosynthetic membranes are present as lamellae underlying the cytoplasmic membrane.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rhodopseudomonas
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rhodopseudomonas
MESH ID D012241

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.