Rhodospirillaceae (Rhodospirillaceae)

Rhodospirillaceae

En familj av fototrofiska bakterier, i ordningen Rhodospirillales, isolerad från stillastående vatten och lera.

Förklaring på engelska

A family of phototrophic bacteria, in the order Rhodospirillales, isolated from stagnant water and mud.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bacteria, Purple Nonsulfur; Purple Nonsulfur Bacteria

Svensk term Rhodospirillaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bacteria, Purple Nonsulfur; Purple Nonsulfur Bacteria
Engelsk term Rhodospirillaceae
MESH ID D012244

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.