Rhodospirillales (Rhodospirillales)

Rhodospirillales

En ordning av fotosyntetiska bakterier som representerar en fysiologisk gemenskap av övervägande vattenlevande bakterier.

Förklaring på engelska

An order of photosynthetic bacteria representing a physiological community of predominantly aquatic bacteria.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rhodospirillales
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rhodospirillales
MESH ID D012245

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.