Rhodospirillum centenum (Rhodospirillum centenum)

Rhodospirillum centenum

En termotolerant, cystbildande, anoxygena fotosyntetiska arter, i släktet RHODOSPIRILLUM.

Förklaring på engelska

A thermotolerant, cyst-forming, anoxygenic photosynthetic species, in the genus RHODOSPIRILLUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rhodospirillum centenum
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rhodospirillum centenum
MESH ID D042182

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.