Rhodospirillum (Rhodospirillum)

Rhodospirillum

Ett släkte av gramnegativa spiralbakterier som har inre fotosyntetiska membran. Dess organismer delar sig med binär klyvning, är rörliga med hjälp av polär flagell, och finns i vattenmiljöer.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, spiral bacteria that possesses internal photosynthetic membranes. Its organisms divide by binary fission, are motile by means of polar flagella, and are found in aquatic environments.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rhodospirillum
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rhodospirillum
MESH ID D012246

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.