Rhodospirillum rubrum (Rhodospirillum rubrum)

Rhodospirillum rubrum

Vibrio- till spiralformade fototrofiska bakterier som finns i stillastående vatten och lera utsatt för ljus.

Förklaring på engelska

Vibrio- to spiral-shaped phototrophic bacteria found in stagnant water and mud exposed to light.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rhodospirillum rubrum
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rhodospirillum rubrum
MESH ID D012247

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.