Rhodotorula (Rhodotorula)

Rhodotorula

En röd jästliknande mitosporisk svamp släkt allmänt betraktas som icke-patogen. Det odlas från många källor hos mänskliga patienter.

Förklaring på engelska

A red yeast-like mitosporic fungal genus generally regarded as nonpathogenic. It is cultured from numerous sources in human patients.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rhodotorulas

Svensk term Rhodotorula
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rhodotorulas
Engelsk term Rhodotorula
MESH ID D012248

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.