Rhodovulum (Rhodovulum)

Rhodovulum

Ett släkte av fakultativt eller obligatoriskt anaeroba marina fototrofiska bakterier, i familj RHODOBACTERACEAE.

Förklaring på engelska

A genus of facultatively or obligately anaerobic marine phototrophic bacteria, in the family RHODOBACTERACEAE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rhodovulum
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rhodovulum
MESH ID D041903

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.