Riboflavinbrist (Riboflavin Deficiency)

Riboflavinbrist

En dietbrist på riboflavin som orsakar ett syndrom som främst präglas av läppinflammation, vinkelstomatit, tunginflammation associerad med en lila röd eller magentafärgad tunga som kan visa sprickor, hornhinnans vaskularisering, dyssebacia, och blodbrist. (Dorland, 27:e uppl)

Förklaring på engelska

A dietary deficiency of riboflavin causing a syndrome chiefly marked by cheilitis, angular stomatitis, glossitis associated with a purplish red or magenta-colored tongue that may show fissures, corneal vascularization, dyssebacia, and anemia. (Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Deficiency, Riboflavin; Deficiencies, Riboflavin; Riboflavin Deficiencies

Svensk term Riboflavinbrist
Synonym på svenska
Synonym på engelska Deficiency, Riboflavin; Deficiencies, Riboflavin; Riboflavin Deficiencies
Engelsk term Riboflavin Deficiency
MESH ID D012257

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.