Riboflavinsyntas (Riboflavin Synthase)

Riboflavinsyntas

Ett enzym som katalyserar bildningen av riboflavin från två molekyler av 6,7-dimetyl-8-ribityllumazin, med användning av ett fyrkolfragment från en molekyl som överförs till den andra molekylen. EG 2.5.1.9.

Förklaring på engelska

An enzyme that catalyzes the formation of riboflavin from two molecules of 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine, utilizing a four-carbon fragment from one molecule which is transferred to the second molecule. EC 2.5.1.9.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Synthase, Riboflavin

Svensk term Riboflavinsyntas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Synthase, Riboflavin
Engelsk term Riboflavin Synthase
MESH ID D012258

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.