Ribonukleas P (Ribonuclease P)

Ribonukleas P

Ett RNA-innehållande enzym som spelar en viktig roll i tRNA-bearbetning genom att katalysera den endonukleolytiska klyvningen av TRANSFER RNA-prekursorer. Det tar bort de extra 5′-nukleotiderna från tRNA-prekursorer för att generera mogna tRNA-molekyler.

Förklaring på engelska

An RNA-containing enzyme that plays an essential role in tRNA processing by catalyzing the endonucleolytic cleavage of TRANSFER RNA precursors. It removes the extra 5′-nucleotides from tRNA precursors to generate mature tRNA molecules.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: RNase P; Ribonuclease P, RNA Catalytic Subunit; RNA Catalytic Subunit, Ribonuclease P

Svensk term Ribonukleas P
Synonym på svenska
Synonym på engelska RNase P; Ribonuclease P, RNA Catalytic Subunit; RNA Catalytic Subunit, Ribonuclease P
Engelsk term Ribonuclease P
MESH ID D043262

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.