Ribonukleaser (Ribonucleases)

Ribonukleaser

Enzymer som katalyserar hydrolys av esterbindningar inom RNA. EC 3.1.-.

Förklaring på engelska

Enzymes that catalyze the hydrolysis of ester bonds within RNA. EC 3.1.-.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: RNase; Nucleases, RNA; RNA Nucleases; Ribonuclease; Alkaline Ribonuclease; Ribonuclease, Alkaline; Acid Ribonuclease; Ribonuclease, Acid

Svensk term Ribonukleaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska RNase; Nucleases, RNA; RNA Nucleases; Ribonuclease; Alkaline Ribonuclease; Ribonuclease, Alkaline; Acid Ribonuclease; Ribonuclease, Acid
Engelsk term Ribonucleases
MESH ID D012260

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.