Ribonukleotider (Ribonucleotides)

Ribonukleotider

Nukleotider i vilka purin- eller pyrimidinbasen kombineras med ribos. (Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

Nucleotides in which the purine or pyrimidine base is combined with ribose. (Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ribonucleoside Phosphates; Phosphates, Ribonucleoside; Ribonucleotide

Svensk term Ribonukleotider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ribonucleoside Phosphates; Phosphates, Ribonucleoside; Ribonucleotide
Engelsk term Ribonucleotides
MESH ID D012265

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.