Ribosom-rna (Ribosomal RNA)

Ribosom-rna

Den vanligaste blankett [publikationstyp] av RNA. Tillsammans med proteiner bildar den ribosomer, spelar en strukturell roll och också en roll i ribosomal bindning av mRNA och tRNA. Individuella kedjor betecknas konventionellt av deras sedimentationskoefficienter. I eukaryoter finns fyra stora kedjor, syntetiserade i kärnan och utgör cirka 50% av ribosomen. (Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

The most abundant form of RNA. Together with proteins, it forms the ribosomes, playing a structural role and also a role in ribosomal binding of mRNA and tRNAs. Individual chains are conventionally designated by their sedimentation coefficients. In eukaryotes, four large chains exist, synthesized in the nucleolus and constituting about 50% of the ribosome. (Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska: rRNA; 15S RNA

Synonym, engelska: Ribosomal RNA; 15S RNA; RNA, 15S

Svensk term Ribosom-rna
Synonym på svenska rRNA; 15S RNA
Synonym på engelska Ribosomal RNA; 15S RNA; RNA, 15S
Engelsk term Ribosomal RNA
MESH ID D012335

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.