Ribosomalt läsramsskifte (Ribosomal Frameshifting)

Ribosomalt läsramsskifte

En riktad ändring i läsramarna för translationen som medger produktion av ett enda protein från två eller fler överlappande gener. Förloppet styrs av mRNA:s nukleotidsekvens, och påverkas ibland även av den sekundära eller tertiära mRNA-strukturen. Processen ses främst hos virus (särskilt retrovirus), retrotransposoner och bakteriella insertionskroppar, men även i cellulära gener.

Förklaring på engelska

A directed change in translational READING FRAMES that allows the production of a single protein from two or more OVERLAPPING GENES. The process is programmed by the nucleotide sequence of the MRNA and is sometimes also affected by the secondary or tertiary mRNA structure. It has been described mainly in VIRUSES (especially RETROVIRUSES); RETROTRANSPOSONS; and bacterial insertion elements but also in some cellular genes.

Synonym, svenska: Läsramsskifte, ribosomalt

Synonym, engelska: Ribosomal Frame Shift; Frame Shift, Ribosomal; Frame Shifts, Ribosomal; Ribosomal Frame Shifts; Frameshifting, Translational; Translational Frameshifting; Ribosomal Frameshifting; Ribosomal Frameshift; Frameshift, Ribosomal; Frameshifts, Ribosomal; Ribosomal Frameshifts; Ribosomal Frame Shifting; Frame Shifting, Ribosomal

Svensk term Ribosomalt läsramsskifte
Synonym på svenska Läsramsskifte, ribosomalt
Synonym på engelska Ribosomal Frame Shift; Frame Shift, Ribosomal; Frame Shifts, Ribosomal; Ribosomal Frame Shifts; Frameshifting, Translational; Translational Frameshifting; Ribosomal Frameshifting; Ribosomal Frameshift; Frameshift, Ribosomal; Frameshifts, Ribosomal; Ribosomal Frameshifts; Ribosomal Frame Shifting; Frame Shifting, Ribosomal
Engelsk term Ribosomal Frameshifting
MESH ID D018965

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.