Ribosomalt rna (16s ribosomal rna)

Ribosomalt rna

Beståndsdel av 30S-subenheten prokaryota ribosomer innehållande 1600 nukleotider och 21 proteiner. 16S rRNA är involverat i initiering av polypeptidsyntes.

Förklaring på engelska

Constituent of 30S subunit prokaryotic ribosomes containing 1600 nucleotides and 21 proteins. 16S rRNA is involved in initiation of polypeptide synthesis.

Synonym, svenska: 16S rRNA

Synonym, engelska: 16S rRNA; rRNA, 16S; 16S Ribosomal RNA; RNA, 16S Ribosomal; Ribosomal RNA, 16S

Svensk term Ribosomalt rna
Synonym på svenska 16S rRNA
Synonym på engelska 16S rRNA; rRNA, 16S; 16S Ribosomal RNA; RNA, 16S Ribosomal; Ribosomal RNA, 16S
Engelsk term 16s ribosomal rna
MESH ID D012336

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.