Ribosomalt rna (5s ribosomal rna)

Ribosomalt rna

Beståndsdel av 50S-subenheten av prokaryota ribosomer innehållande cirka 120 nukleotider och 34 proteiner. Det är också en beståndsdel i 60S-subenheten av eukaryota ribosomer. 5S rRNA är involverat i initiering av polypeptidsyntes.

Förklaring på engelska

Constituent of the 50S subunit of prokaryotic ribosomes containing about 120 nucleotides and 34 proteins. It is also a constituent of the 60S subunit of eukaryotic ribosomes. 5S rRNA is involved in initiation of polypeptide synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 5S rRNA; rRNA, 5S; 5S Ribosomal RNA; RNA, 5S Ribosomal; Ribosomal RNA, 5S

Svensk term Ribosomalt rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska 5S rRNA; rRNA, 5S; 5S Ribosomal RNA; RNA, 5S Ribosomal; Ribosomal RNA, 5S
Engelsk term 5s ribosomal rna
MESH ID D012341

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.