Ribosomer (Ribosomes)

Ribosomer

Multikomponent ribonukleoprotein strukturer som finns i CYTOPLASMAN av alla celler, och i MITOKONDRIER, och PLASTIDER. De fungerar i PROTEIN BIOSYNTES via GENETISK ÖVERSÄTTNING.

Förklaring på engelska

Multicomponent ribonucleoprotein structures found in the CYTOPLASM of all cells, and in MITOCHONDRIA, and PLASTIDS. They function in PROTEIN BIOSYNTHESIS via GENETIC TRANSLATION.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ribosome

Svensk term Ribosomer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ribosome
Engelsk term Ribosomes
MESH ID D012270

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.