Ribosomprotein-S-6-kinaser, 70-kDa (Ribosomal Protein S6 Kinases, 70-kDa)

Ribosomprotein-S-6-kinaser, 70-kDa

En familj av ribosomalt protein S6-kinaser som anses vara de viktigaste fysiologiska kinaserna för RIBOSOMALT PROTEIN S6. Till skillnad från RIBOSOMAL PROTEIN S6 KINASES, 90kDa proteiner i denna familj är känsliga för de hämmande effekterna av RAPAMYCIN och innehåller en enda kinasdomän. De kallas 70kDa-proteiner, men ALTERNATIV SPLICING av mRNA för proteiner i denna klass resulterar också i att 85kDa-varianter bildas.

Förklaring på engelska

A family of ribosomal protein S6 kinases that are considered the major physiological kinases for RIBOSOMAL PROTEIN S6. Unlike RIBOSOMAL PROTEIN S6 KINASES, 90KDa the proteins in this family are sensitive to the inhibitory effects of RAPAMYCIN and contain a single kinase domain. They are referred to as 70kDa proteins, however ALTERNATIVE SPLICING of mRNAs for proteins in this class also results in 85kDa variants being formed.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ribosomal Protein S6 Kinases, 70 kDa; p70s6k; p70 S6 Kinase; S6 Kinase, p70

Svensk term Ribosomprotein-S-6-kinaser, 70-kDa
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ribosomal Protein S6 Kinases, 70 kDa; p70s6k; p70 S6 Kinase; S6 Kinase, p70
Engelsk term Ribosomal Protein S6 Kinases, 70-kDa
MESH ID D038762

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.