Ribosomprotein-S-6-kinaser, 90-kDa (Ribosomal Protein S6 Kinases, 90-kDa)

Ribosomprotein-S-6-kinaser, 90-kDa

En familj av ribosomalt protein S6-kinaser som strukturellt skiljer sig från RIBOSOMALT PROTEIN S6-KINASER, 70-KDA genom sin uppenbara molekylstorlek och det faktum att de innehåller två funktionella kinasdomäner. Även om de betraktas som RIBOSOMALA PROTEIN S6-KINASER, aktiveras medlemmar av denna familj via MAP KINASE SIGNALING SYSTEM och har visat sig agera på en mängd olika substrat som är involverade i cellulär reglering såsom RIBOSOMAL PROTEIN S6 och CAMP RESPONSE ELEMENT-BINDANDE PROTEIN.

Förklaring på engelska

A family of ribosomal protein S6 kinases that are structurally distinguished from RIBOSOMAL PROTEIN S6 KINASES, 70-KDA by their apparent molecular size and the fact they contain two functional kinase domains. Although considered RIBOSOMAL PROTEIN S6 KINASES, members of this family are activated via the MAP KINASE SIGNALING SYSTEM and have been shown to act on a diverse array of substrates that are involved in cellular regulation such as RIBOSOMAL PROTEIN S6 and CAMP RESPONSE ELEMENT-BINDING PROTEIN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ribosomal Protein S6 Kinases, 90 kDa; MAPKAP Kinase-1; MAPKAP Kinase 1; MAPKAPK1; MAP-Kinase-Activated Kinase 1; MAP Kinase Activated Kinase 1; p90 Ribosomal S6 Kinase; MAPKAP-K1; pp90(rsk); p90(rsk); MAP-Kinase-Activated Protein Kinase 1; MAP Kinase Activated Protein Kinase 1; Ribosomal Protein S6 Kinase, 90-kDa; Ribosomal Protein S6 Kinase, 90 kDa

Svensk term Ribosomprotein-S-6-kinaser, 90-kDa
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ribosomal Protein S6 Kinases, 90 kDa; MAPKAP Kinase-1; MAPKAP Kinase 1; MAPKAPK1; MAP-Kinase-Activated Kinase 1; MAP Kinase Activated Kinase 1; p90 Ribosomal S6 Kinase; MAPKAP-K1; pp90(rsk); p90(rsk); MAP-Kinase-Activated Protein Kinase 1; MAP Kinase Activated Protein Kinase 1; Ribosomal Protein S6 Kinase, 90-kDa; Ribosomal Protein S6 Kinase, 90 kDa
Engelsk term Ribosomal Protein S6 Kinases, 90-kDa
MESH ID D038744

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.