Ribosomprotein S6 (Ribosomal Protein S6)

Ribosomprotein S6

Ett ribosomalt protein som kan spela en roll för att kontrollera celltillväxt och proliferation. Det är ett huvudsubstrat för RIBOSOMALT PROTEIN S6 KINASES och spelar en roll för att reglera översättningen (ÖVERSÄTTNING, GENETISK) av RNA som innehåller en RNA 5′ TERMINAL OLIGOPYRIMIDIN SEKVENS.

Förklaring på engelska

A ribosomal protein that may play a role in controlling cell growth and proliferation. It is a major substrate of RIBOSOMAL PROTEIN S6 KINASES and plays a role in regulating the translation (TRANSLATION, GENETIC) of RNAs that contain an RNA 5′ TERMINAL OLIGOPYRIMIDINE SEQUENCE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Protein S6, Ribosomal

Svensk term Ribosomprotein S6
Synonym på svenska
Synonym på engelska Protein S6, Ribosomal
Engelsk term Ribosomal Protein S6
MESH ID D038601

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.