Ribosomproteiner (Ribosomal Proteins)

Ribosomproteiner

Proteiner som finns i ribosomer. De tros ha en katalytisk funktion vid rekonstituering av biologiskt aktiva ribosomala subenheter.

Förklaring på engelska

Proteins found in ribosomes. They are believed to have a catalytic function in reconstituting biologically active ribosomal subunits.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ribosomal Protein; Protein, Ribosomal; Proteins, Ribosomal

Svensk term Ribosomproteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ribosomal Protein; Protein, Ribosomal; Proteins, Ribosomal
Engelsk term Ribosomal Proteins
MESH ID D012269

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.