Ribulosdifosfatkarboxylas (Ribulose-Bisphosphate Carboxylase)

Ribulosdifosfatkarboxylas

En karboxi-lyas som spelar en nyckelroll i fotosyntetisk kolassimilering i CALVIN-BENSON-CYKELN genom att katalysera bildningen av 3-fosfoglycerat från ribulos 1,5-bifosfat och KOLDIOXID. Det kan också använda SYRE som ett substrat för att katalysera syntesen av 2-fosfoglykolat och 3-fosfoglycerat i en process som kallas fotorespiration.

Förklaring på engelska

A carboxy-lyase that plays a key role in photosynthetic carbon assimilation in the CALVIN-BENSON CYCLE by catalyzing the formation of 3-phosphoglycerate from ribulose 1,5-biphosphate and CARBON DIOXIDE. It can also utilize OXYGEN as a substrate to catalyze the synthesis of 2-phosphoglycolate and 3-phosphoglycerate in a process referred to as photorespiration.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Carboxylase, Ribulose-Bisphosphate; Carboxydismutase; Ribulose Biphosphate Carboxylase; Ribulose Biphosphate Carboxylase-Oxygenase; Biphosphate Carboxylase-Oxygenase, Ribulose; Carboxylase-Oxygenase, Ribulose Biphosphate; Ribulose Biphosphate Carboxylase Oxygenase; Rubisco; Ribulose Diphosphate Carboxylase; Carboxylase, Ribulose Diphosphate; Diphosphate Carboxylase, Ribulose; Ribulose-1,5-Biphosphate Carboxylase; Carboxylase, Ribulose-1,5-Biphosphate; Ribulose 1,5 Biphosphate Carboxylase; Ribulose-1,5-Biphosphate Carboxylase-Oxygenase; Carboxylase-Oxygenase, Ribulose-1,5-Biphosphate; Ribulose 1,5 Biphosphate Carboxylase Oxygenase; Ribulosebiphosphate Carboxylase; Carboxylase, Ribulosebiphosphate; 1,5-Biphosphate Carboxylase-Oxygenase; 1,5 Biphosphate Carboxylase Oxygenase; Carboxylase-Oxygenase, 1,5-Biphosphate; Ribulose Bisphosphate Carboxylase; Carboxylase, Ribulose Bisphosphate; Ribulose-Bisphosphate Carboxylase Small Subunit; Ribulose Bisphosphate Carboxylase Small Subunit; Rubisco Small Subunit; Small Subunit, Rubisco; Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase Small-Subunit; Carboxylase Small-Subunit, Ribulose-1,5-Bisphosphate; Ribulose 1,5 Bisphosphate Carboxylase Small Subunit; Small-Subunit, Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase; Ribulose-Bisphosphate Carboxylase Large Subunit; Ribulose Bisphosphate Carboxylase Large Subunit

Svensk term Ribulosdifosfatkarboxylas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Carboxylase, Ribulose-Bisphosphate; Carboxydismutase; Ribulose Biphosphate Carboxylase; Ribulose Biphosphate Carboxylase-Oxygenase; Biphosphate Carboxylase-Oxygenase, Ribulose; Carboxylase-Oxygenase, Ribulose Biphosphate; Ribulose Biphosphate Carboxylase Oxygenase; Rubisco; Ribulose Diphosphate Carboxylase; Carboxylase, Ribulose Diphosphate; Diphosphate Carboxylase, Ribulose; Ribulose-1,5-Biphosphate Carboxylase; Carboxylase, Ribulose-1,5-Biphosphate; Ribulose 1,5 Biphosphate Carboxylase; Ribulose-1,5-Biphosphate Carboxylase-Oxygenase; Carboxylase-Oxygenase, Ribulose-1,5-Biphosphate; Ribulose 1,5 Biphosphate Carboxylase Oxygenase; Ribulosebiphosphate Carboxylase; Carboxylase, Ribulosebiphosphate; 1,5-Biphosphate Carboxylase-Oxygenase; 1,5 Biphosphate Carboxylase Oxygenase; Carboxylase-Oxygenase, 1,5-Biphosphate; Ribulose Bisphosphate Carboxylase; Carboxylase, Ribulose Bisphosphate; Ribulose-Bisphosphate Carboxylase Small Subunit; Ribulose Bisphosphate Carboxylase Small Subunit; Rubisco Small Subunit; Small Subunit, Rubisco; Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase Small-Subunit; Carboxylase Small-Subunit, Ribulose-1,5-Bisphosphate; Ribulose 1,5 Bisphosphate Carboxylase Small Subunit; Small-Subunit, Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase; Ribulose-Bisphosphate Carboxylase Large Subunit; Ribulose Bisphosphate Carboxylase Large Subunit
Engelsk term Ribulose-Bisphosphate Carboxylase
MESH ID D012273

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.