Ricin (Ricin)

Ricin

Ett proteinfytotoxin från frön från Ricinus communis, ricinoljeväxten. Det agglutinerar celler, är proteolytisk och orsakar dödlig inflammation och blödning om det tas internt.

Förklaring på engelska

A protein phytotoxin from the seeds of Ricinus communis, the castor oil plant. It agglutinates cells, is proteolytic, and causes lethal inflammation and hemorrhage if taken internally.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Lectin, Castor Bean; Ricin Toxin; Toxin, Ricin; Ricinus Toxin; Toxin, Ricinus; RCA 60; RCA60; Castor Bean Lectin; Lectin, Ricinus; Ricinus Lectin; Ricin I; Ricin D; Ricin A Chain; A Chain, Ricin; Ricin B Chain; B Chain, Ricin

Svensk term Ricin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Lectin, Castor Bean; Ricin Toxin; Toxin, Ricin; Ricinus Toxin; Toxin, Ricinus; RCA 60; RCA60; Castor Bean Lectin; Lectin, Ricinus; Ricinus Lectin; Ricin I; Ricin D; Ricin A Chain; A Chain, Ricin; Ricin B Chain; B Chain, Ricin
Engelsk term Ricin
MESH ID D012276

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.