Rickettsia prowazekii (Rickettsia prowazekii)

Rickettsia prowazekii

En art av gramnegativa, aeroba bakterier som är det etiologiska medlet för epidemisk tyfusfeber förvärvad genom kontakt med löss (TYFUS, EPIDEMIC LOUSE-BORNE) samt Brills sjukdom.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative, aerobic bacteria that is the etiologic agent of epidemic typhus fever acquired through contact with lice (TYPHUS, EPIDEMIC LOUSE-BORNE) as well as Brill’s disease.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rickettsia prowazekii
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rickettsia prowazekii
MESH ID D012283

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.