Rickettsia (Rickettsia)

Rickettsia

Ett släkte av gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier omges ofta av ett proteinmikrokapsulärt skikt och slemskikt. Den naturliga cykeln hos dess organismer involverar i allmänhet ett ryggradsdjur och en ryggradslös värd. Arter av släktet är de etiologiska medlen för mänskliga sjukdomar, såsom tyfus.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, aerobic, rod-shaped bacteria often surrounded by a protein microcapsular layer and slime layer. The natural cycle of its organisms generally involves a vertebrate and an invertebrate host. Species of the genus are the etiological agents of human diseases, such as typhus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rickettsia
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rickettsia
MESH ID D012281

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.