Rickettsiavacciner (Rickettsial Vaccines)

Rickettsiavacciner

Vacciner för förebyggande av sjukdomar orsakade av olika arter av Rickettsia.

Förklaring på engelska

Vaccines for the prevention of diseases caused by various species of Rickettsia.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Vaccines, Rickettsial

Svensk term Rickettsiavacciner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Vaccines, Rickettsial
Engelsk term Rickettsial Vaccines
MESH ID D012290

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.