Rifamyciner (Rifamycins)

Rifamyciner

En grupp ANTI-BAKTERIELLA MEDEL som kännetecknas av en kromoforisk naftohydrokinongrupp som spänns av en alifatisk bro som inte tidigare hittats i andra kända ANTIBAKTERIELLA MEDEL. De har isolerats från jäsningsbuljonger av Streptomyces mediterranei.

Förklaring på engelska

A group of ANTI-BACTERIAL AGENTS characterized by a chromophoric naphthohydroquinone group spanned by an aliphatic bridge not previously found in other known ANTI-BACTERIAL AGENTS. They have been isolated from fermentation broths of Streptomyces mediterranei.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rifomycins; Rifamycin; Rifomycin

Svensk term Rifamyciner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rifomycins; Rifamycin; Rifomycin
Engelsk term Rifamycins
MESH ID D012294

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.