Rift Valley-feber (Rift Valley Fever)

Rift Valley-feber

En akut infektion orsakad av RIFT VALLEY FEVER VIRUS, ett RNA-artropodburet virus, som påverkar husdjur och människa. Hos djur inkluderar symtom HEPATIT; abort (ABORT, VETERINÄR); och DÖD. Hos människa varierar symtomen från influensaliknande sjukdom till hemorragisk feber, ENCEFALIT eller BLINDHET.

Förklaring på engelska

An acute infection caused by the RIFT VALLEY FEVER VIRUS, an RNA arthropod-borne virus, affecting domestic animals and humans. In animals, symptoms include HEPATITIS; abortion (ABORTION, VETERINARY); and DEATH. In humans, symptoms range from those of a flu-like disease to hemorrhagic fever, ENCEPHALITIS, or BLINDNESS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fever, Rift Valley

Svensk term Rift Valley-feber
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fever, Rift Valley
Engelsk term Rift Valley Fever
MESH ID D012295

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.