Riktad rådgivning (Directive Counseling)

Riktad rådgivning

Rådgivning under vilken en professionell spelar en aktiv roll i en klients eller patients beslutsfattande genom att erbjuda råd, vägledning, och/eller rekommendationer.

Förklaring på engelska

Counseling during which a professional plays an active role in a client’s or patient’s decision making by offering advice, guidance, and/or recommendations.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Counseling, Directive; Prescriptive Counseling; Counseling, Prescriptive

Svensk term Riktad rådgivning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Counseling, Directive; Prescriptive Counseling; Counseling, Prescriptive
Engelsk term Directive Counseling
MESH ID D037001

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.