Rimantadin (Rimantadine)

Rimantadin

En RNA-syntesinhibitor som används som ett antiviralt medel vid profylax och behandling av influensa.

Förklaring på engelska

An RNA synthesis inhibitor that is used as an antiviral agent in the prophylaxis and treatment of influenza.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Remantadine; Riamantadine; Roflual; Flumadine; Rimantadine Hydrochloride; Hydrochloride, Rimantadine

Svensk term Rimantadin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Remantadine; Riamantadine; Roflual; Flumadine; Rimantadine Hydrochloride; Hydrochloride, Rimantadine
Engelsk term Rimantadine
MESH ID D012299

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.